Města, přejmenovaná podle významných osobností

Přejmenování ve východní Evropě:

Karl-Marx-Stadt (1953-90) - Chemnitz
Karel Marx (1818-1883) - německý filosof, tvůrce socialistické ideologie
Lutherstadt Eisleben (1983-90)- Eisleben
Lutherstadt Wittenberg (1983-90) - Wittenberg
Luther, Martin (1483-1546) - německý náboženský reformátor, překladatel Bible, tvůrce moderní němčiny
Stalinstadt (1953-61) - Eisenhüttenstadt
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)
Thomas-Müntzer-Stadt-Mühlhausen (asi 1983-1990) - Mühlhausen
Müntzer, Thomas (asi 1489-1525) - vůdce vzbouřených sedláků v německé selské válce, rodák z Mühlhausenu
Wilhelm-Pieck-Stadt Guben (1961-89)- Guben
Pieck, Wilhelm (1876-1950) - německý komunistický politik, představitel Kominterny, v letech 1949-60 první prezident NDR

Gottwaldov (1949-90) - Zlín
Gottwald, Klement (1896-1953) - český komunistický politik, předseda KSČ (1929-53), prezident ČSR (1948-53)
Havlíčkova Borová (1949-dodnes) - Borová
Havlíčkův Brod (1949-dodnes) - Německý Brod
Havlíček Borovský, Karel (1821-1856) - novinář, básník, politik
Švermov  -  sloučením obcí Hnidousy a Motyčín před rokem 1961, splynul s Kladnem
Šverma, Jan (1901-1944) - právník, komunistický novinář a politik; padl v SNP
Žižkovo Pole (1921-dodnes) - Šenfeld
Jan Žižka (asi 1360-1424) - nižší šlechtic z jižních Čech, vůdce husitských vojsk

Nerealizované návrhy: 1919 Gmünd III - Masarykov (nyní České Velenice), 1932 Otrokovice - Baťov (jen městská čtvrť), 1945 Šumperk - Svobodín, 1948-53 Vimperk - Šumava, Schönbach - Fučíkov (nyní Meziboří), Varnsdorf (či obdobná lokalita) - Zápotocké, Uherský Brod - Brod Komenského, Bruntál - Leninské (nespolehlivý zdroj - ústní informace místního občana z roku 1994)

Baťovany (1948-49) - do 1948 Šimonovany, nyní Partizánske
Baťa, Tomáš (1876-1932) - švec, podnikatel, zakladatel továren na obuv ve Zlíně a v Partizánskem
Bellova Ves (zal. 1955)
Bella, Ján Levoslav (1843-1936) - hudební skladatel
Bernolákovo (1948-dodnes) - Čeklís/Cseklész/Landschütz
Bernolák, Anton (1762-1813) - jazykovědec, kulturní pracovník, duchovní; jeden z tvůrců moderní slovenštiny
Bohúňovo (1948-dodnes) - Lekeňa/Lekenye
Bohúň, Peter Michal Slavomil (1822-1879) - malíř
Čajakovo (1948-dodnes) - Lekýr
Čajak, Ján (pseud. Lohinský, 1830-1867) - básník, evangelický farář
Gabčíkovo (1948-dodnes) - Beš/Bös
Gabčík, Jozef (1912-1942) - poddůstojník, jeden z přímých účastníků atentátu na Heydricha
Gessayov (1936-48) - Zálesie, v letech 1948-60 Gešajov
Gessay, Ignác (1874-1928) - učitel a novinář, počátkem 20.stol. působil v USA; podílel se mj. na vytvoření Clevelandské dohody
Golianovo (1948-dodnes) - Lapašské Ďarmoty/Lapas-Gyarmath
Golian, Ján (1906-1945) - důstojník, generál armády Slovenského štátu, jeden z vůdců SNP; zajat a popraven
Gondovo (1948-dodnes) - do 1927 Šalmoš, pak Balvany/Šalmoš
Gonda, Daniel (1909-1944) - důstojník, velitel pluku na východní frontě; zapojil se do SNP, v jehož průběhu padl
Hamuliakovo (1948-dodnes) - Gútor (něm. Guttern)
Hamuliak, Martin (1789-1859) - úředník, redaktor, národní buditel, propagátor slovenštiny
Hodžovo (zal. (?) 1926-38, 1945-51) - 1938-45 Hodzsafalva, od 1951 Lipové
Hodža, Michal Miloslav (1811-1870), národní buditel, spisovatel, jazykovědec; jeho synovec Milan Hodža (1878-1944), politik, předseda vlády ČSR 1935-38
Hroboňovo (1948-90) - Doľný Štál/Alistál
Hroboň, Samo Bohdan (1820-1894) - básník a filosof, národní buditel
Hurbanovo (1948-dodnes) - Stará Ďala/Ó-Gyálla
Hurban, Jozef Miloslav (1817-1888) - spisovatel a historik, národní buditel
Hviezdoslavov (1936-40, 1951-dodnes) - ???
Hviezdoslav, Pavol Országh (1849-1921) - básník a spisovatel
Jánošíková (1948-dodnes) - Dienesdi, něm. Schiltern
Jánošík, Juraj (1688-1713) - lidový hrdina, zbojnický kapitán
Jesenské (1948-dodnes) - Feledince/Feled
Jesenský, Janko (1874-1945), spisovatel (básník i prozaik), překladatel
Kalinčiakovo (1948-dodnes) - Varšany/(Hont-)Varsany
Kalinčiak, Ján (1822-1871) - spisovatel, literární kritik, pedagog (ředitel gymnázia v Modre a Těšíně)
Kalinkovo (1948-dodnes) - Szemet
Kalinka, Joachim (1601-1678) - evangelický farář (1673 vyhnán ze Slovenska), kazatel, spisovatel
Kmeťovo (1948-dodnes) - Ďorok/Gyarak
Kmeť, Andrej (1841-1908) - národopisec, buditel, muzejník, ale také dobrý botanik
Kolárovo (1948-dodnes) - Guta/Gútta
Kollár, Ján (1795-1852) - evangelický farář, a především básník, píšící převážně česky
Kubáňovo (1948-dodnes) - Setich/Szete
Ľudovít Kubányi (1830-1869) - básník a prozaik
Kukučínov (1948-dodnes) - Oros/Oroszi
Kukučín, Martin (1860-1928) - lékař, spisovatel, působil hlavně v Chorvatsku a v Jižní Americe
Masníkovo (1948-dodnes) - Predná Potôň
Masník, Tobiáš (1640-1697) - farář, spisovatel, učitel; psal v češtině
Matúškovo (1948-dodnes) - Takšoň/Taksony
Matúška, Janko Vlastimil (1821-1877) - spisovatel a básník, autor textu slovenské hymny
Mojmírovce (1948-dodnes) - Urmín/Ürmény
Mojmír I. (+ 846) - velkomoravský kníže, sjednotitel moravského a nitranského knížectví
Mojzesovo (1948-dodnes) - Izdeg/Özdög
Moyzes, Štefan (1797-1869) - církevní hodnostář, národní buditel, spoluzakladatel Matice slovenské
Nálepkovo (1948-dodnes) - Vondrišel/Merény/Wagendrüssel
Nálepka, Ján (1912-1943) - důstojník, pův. učitel; působil jako partyzán na Ukrajině, kde padl v boji o Ovruč
Palárikovo (1948-dodnes) - Slovenský Meder/Tót-Megyer (do 1920 jen maďarský název)
Palárik, Ján (1822-1870) - katolický farář, dramatik, novinář, národní buditelbr> Palkovičovo (1948-1990) - do 1948 Szap, nyní Sap
Palkovič, Juraj (1769-1850) - spisovatel, národní buditel, propagátor česko-slovenské vzájemnosti
Partizánska Ľupča (1946-dodnes) - Nemecká Ľupča
Partizánske (1949-dodnes) - Šimonovany, 1948-49 Baťovany
Partyzáni - zde myšleno ilegální bojovníci proti nacismu, zejména za Slovenského národního povstání
Rastislavice (1948-dodnes) - Degeš/Deges
Rastislav (vládl 846-870) - velkomoravský kníže, iniciátor příchodu Cyrila a Metoděje
Sasinkovo (1948-dodnes) - Šág/Ság
Sasinek, Viktor (vl.jm. František Víťazoslav S., 1830-1914) - kapucínský mnich, historik, archivář, čelný činitel Matice Slovenské
Sklenárovo (1948-1960) - do 1948 Béke, od 1960 Mierovo
Sklenár, Juraj (1744-1790) - jezuita, učitel, historik
Sládkovičovo (1948-dodnes) - Diosek/Nagy- (Kis-) Diöszeg
Sládkovič, Andrej (1820-1872) - básník, národní buditel
Stalinov štít (1949-61) - původně Kotol, 1878-1920 Franz-Josef-Spitze, 1920-39 a 1945-49 Štít legionárov, 1939-45 a od 1961 Gerlachovský štít
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)
Svätoplukovo (1948-dodnes) - Šalgov/Salgó
Svatopluk (vládl 871-894) - velkomoravský kníže v období největšího rozkvětu
Šafárikovo (1948-1990) - Tornaľa
Šafařík, Pavel Jozef (1795-1861) - historik a jazykovědec, český i slovenský národní buditel
Šrobárová (zal.1926-38, 1945-dodnes) - v letech 1938-45 Srobárfalva
Šrobár, Vavro (1867-1950) - lékař a politik, jeden z mužů 28.října 1918, pak ministr pro Slovensko s rozsáhlými pravomocemi
Štefánikovce (1948-1960) - do 1948 Čela/Csölle/Waltersdorf, od 1960 Rovinka
Štefánikovo (do 1960) - Javorinka
Štefánik, Milan Rastislav (1880-1919) - astronom, voják a politik, jeden z tvůrců samostatného Československa
Štefanovičová (1948-dodnes) - Taraň/Tarány
Štefanovič, Samuel Dobroslav (1822-1910) - národní buditel, vůdce slovenských dobrovolníků 1848, redaktor, literární kritik
Štúrovo (1948-dodnes) - Parkan/Parkányi
Štúr, Ľudovít Velislav (1815-1856) - národní buditel a politik, tvůrce moderní spisovné slovenštiny
Šulekovo (1948-dodnes) - Bereksek
Šulek, Viliam (1825-1848) - zlatník, vůdce slovenského povstání v září 1848, popraven maďarskými gardisty
Švehlovo (1926-1938, 1945-1951) - Nové Osady
Švehla, Antonín (1875-1933) - český agrární politik, ministr vnitra a v letech 1922-25 a 1926-32 předseda vlády ČSR
Švermovo (1948-1990) - Telgárt
Šverma, Jan (1901-1944) - právník, komunistický novinář a politik; padl v SNP
Tešedíkovo (1948-dodnes) - Pered
Tešedík, Samuel (1742-1820) - evangelický farář, odborný spisovatel (pedagog), propagátor Komenského
Tomášikovo (1948-dodnes) - Tallós
Tomášik, Samuel (1813-1887) - evangelický kněz, spisovatel (autor textu písně Hej, Slované)
Ursínyovo (1945-1948) - Medvecké
pravděpodobně Ján Ursíny (1896-1972) - agrárnický a později demokratický politik, účastník protifašistického odboje, po Vítězném únoru vězněn
Veľké Blahovo (1948-dodnes) - do 1938 a 1945-48 Veľký Aboň/Nagy-Abony, 1938-45 Nemesabony
Blaho, Pavol (1867-1927) - lékař, politik, vydavatel, buditel na Záhoriu

Nerealizovaný návrh: 1918 Přešporok - Wilsonovo mesto (nyní Bratislava)

Hindenburg (1915-45) - Zabrze
Hindenburg, Paul von (1847-1934) - německý generál, hrdina 1. světové války (vrchní velitel východní fronty), prezident Německa (1925-34); oblast Slezska vč. Zabrze tehdy patřila k Německu
Litzmannstadt (1940-45) - Lodž
Litzmann, Karl (1850-1936), německý generál, hrdina 1. světové války, od r. 1929 člen NSDAP. V této době patřila Lodž k Německu.
Stalinogród (1953-56) - Katowice
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)

Leninváros (asi 1953-93) - pův. Tiszaszederkény, dnes Tiszaújváros
Lenin, Vladimír Iljič (1870-1924) - sovětský politik, vůdce VŘSR a světového proletariátu; v letech 1917-24 předseda rady ministrů SSSR (do 1922 RSFSR)
Sztalinváros (1951-62) - pův. Dunapentele, od 1962 Dunaújváros
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)

Dr. Petru Groza (?-1990) - Rieni
Groza, Petru (1884-1958) - pův. křesťanský politik, ministr z 30.let, za války se spojil s opozicí, 1945-52 premiér, 1952-58 předseda parlamentu
Gheorghe Gheorgiu-Dej (1965-90) - Oneşti
Gheoghiu-Dej, Gheorghe (1901-1965), rumunský komunistický státník, předseda rady ministrů 1952-1955, předs. Státní rady 1961-1965
Oraşul Stalin (1953-61) - Braşov
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)

Blagojevgrad (1950-dnes) - Gorna Džumaja
Blagojev, Dimitr (1856-1924) - revolucionář (pův. učitel), zakladatel socialistického hnutí v Bulharsku
Botev (1950-dodnes)- Jumrukčal (nejvyšší hora pohoří Stara planina)
Botevgrad(1934-dodnes) - Orehanije Botev, Christo (1847-1876) - spisovatel, revolucionář, národní hrdina; padl v boji s Turky
Dimitrov (hora - 2902 m, 1950-90) - Malka Musala Dimitrovgrad (zal. 1947)
Dimitrovo (1949-62) - Pernik
Dimitrov, Georgi (1882-1949) - bulharský komunistický politik, od r.1923 v emigraci, 1933 obžalovaný v tzv. lipském procesu; 1934-45 v SSSR (činitel Kominterny), po válce vůdce bulharské revoluce
Georgi Trajkov (1975-90)- Dolni Čislik
Trajkov, Georgi (1898-1975) - bulharský stranický a státní činitel, v letech 1964-71 předseda prezídia Národního shromáždění
Goce Delčev (1950-dodnes)- Nevrokop
Delcev, Goče (1872-1903) - revolucionář, padl v boji proti Turkům
Kolarovgrad (1950-66) - Šumen
Kolarov, Vasil (1877-1950) - sociálně demokratický a komunistický politik, 1923-43 v orgánech Kominterny, po válce ministr zahr. věcí Bulharska a 1949-50 předseda rady ministrů
Mičurin (1950-93)- do 1934 Vasiliko, 1934-50 a od 1993 Carevo
Mičurin, Ivan Vladimirovič (1855-1935) - biolog, ovocnář
Michajlovgrad (1945-dodnes)- do 1891 Goljama Kutlovica, 1891-1945 Ferdinand
Michajlov, Christo (1893-1944) - revolucionář, jeden z vůdců BKS, za 2. sv. války v partyzánském hnutí (padl)
Stalin (1949-62) - Musala (hora, 2925 m)
Stalin (1949-62) - Varna
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)
Stanke Dimitrov (1952-90) - do 1950 a od 1993 Dupnica, 1950-52 Marek
Dimitrov, Stanke, zv. Marek (1889-1944) - učitel a právník, činitel Bulharské KS a Kominterny, za 2. sv. války jeden z organizátorů zahraničního odboje
Tolbuchin (1946-91) - do 1878 Hasanogly-Pazardžik, 1913-1916 a 1919-1940 Bazardžik, 1878-1913, 1916-1919, 1940-46 a od 1991 Dobrič
Tolbuchin, Fjodor Ivanovič (1902-1946) - sovětský maršál, zúčastnil se osvobození Bulharska

Kardeljevo (1980-92?)- Ploče, HRV
Kardelj, Edvard (1910-1979) - slovinský politik, ministr zahraničních věcí Jugoslávie, blízký spolupracovník Josipa Broze Tita
Titograd (1946-92) - Podgorica, Jugoslávie
Titov Drvar - Drvar, Bosna
Titov Veles (1952-92) - Veles, MAK
Titov Vrbas - Vrbas, YUG
Titova Korenica - Korenica, HRV
Titova Mitrovica - Kosovska Mitrovica, YUG
Titovo Užice (1946-92) - Užice, YUG
Titovo Velenje - Velenje, SLO
Tito, Josip Broz (1893-1980) - jugoslávský komunistický politik, nejvyšší představitel země v letech 1945-1980

Enver Hoxha (1985-90) - Durrës
Hoxha (Hodža), Enver (1908-85) - dlouholetý vedoucí představitel KS Albánie a albánského státu
Qytet Stalin (1949-90) - Kuçova
Stalin, Josif Vissarionovič (1879-1953) - revolucionář, stranický a státní činitel, vedoucí představitel SSSR v letech 1924-1953, 1922 - 1952 generální tajemník ÚV VKS(b), předseda rady ministrů 1941 - 1953 (téměř neomezený vládce a diktátor)

Přejmenování v Asii:

Puntjak Sukarno (1963-67) - Puntjak Jaya, nejvyšší hora Nové Guineje
Sukarnopura (1963-67) - Jayapura, Indonésie
Sukarno, Ahmed (1901-1970) - indonéský politik, první prezident země v letech 1945-68
Bandar e-Khomeyní (1979-dodnes) - Bandar Šáhpúr, Irán
Chomejní (vl. jm. Ruholláh Hendí, 1902-1989) - íránský teolog a duchovní vůdce, vedoucí osobnost protimonarchistického odboje a vůdce islámské revoluce z r. 1979 v Íránu
Pahlaví (1925/41-1979) - Bandar-e Anzalí, Írán
Pahlaví, označení poslední dynastie íránských šáhů (Rezá Šáh, 1925-41, a Mohammad Rezá Šáh, 1941-1979).
Sihanoukville (do 1970, 1992-dodnes) - Kâmpong Saôm, Kambodža
Norodom Sihánuk (nar. 1915) - kambodžský král (do 1970 a od 1993), mezitím hlava exilové opozice proti režimům Lon Nola, Pol Pota i Hun Sena
Kimchäk (1951-dodnes) - Songdžin, KLDR
Kim Ir-sen (1912-1994) - vůdce komunistického režimu v KLDR od r. 1948 až do své smrti
Čojbalsan (1941-dodnes) - do 1921 Sanbejse, 1921-41 Bajan Tümen, Mongolsko
Čojbalsan, Chorlogín (1893-1952) - mongolský revolucionář, ve 20. a 30. letech vrchní velitel armády, 1939-52 předseda vlády
Süchbátar (1943-dodnes) - zal.1923-1943 Cagaanereg, Mongolsko
Süchbátar, Damdiny (1893-1923) - vůdce mongolské socialistické revoluce
Ulanbátar (1924-dodnes) - Urga, Mongolsko mongolské slovo ulan znamená "rudý"
Than Pho Ho Či Min (Hočiminovo město, 1976-dodnes) - Saigon, Vietnam
Ho Či Min (1890-1969), vůdce vietnamského boje za nezávislost, v letech 1945-69 prezident (severního) Vietnamu


Přejmenování v Latinské Americe:

Ciudad Trujillo (1936-61) - Santo Domingo, Dominikánská republika
Trujillo Molina, Rafael Leonidas (1891-1961) - statkář a důstojník, v letech 1930-38 a 1942-52 prezident země, hlavní představitel diktátorského režimu rodiny Trujillů
Eva Perón (1952-55) - Bahía Blanca, Argentina
Eva Perónová, řečená Evita (1919-52) - zpěvačka, manželka prezidenta Juana Peróna
Joao Pessoa (1930-dodnes) - Paraíba, Brazílie
Pessoa, Joao (+ 1930) - guvernér státu Paraíba, pak brazilský viceprezident; byl zavražděn při převratu
Puerto Presidente Stroessner (zal. 1957-1989) - Ciudad del Este, Paraguay
Stroessner, Alfredo (1913-93?) - paraguayský důstojník, politik a diktátor v letech 1954-89


Přejmenování v Africe:

jezero Idi Amin (asi 1971-1979) - Kyoga, Uganda
Amin, Idi Dada (nar.1925) - ugandský důstojník, od převratu 1971 do roku 1979 prezident; nechal vyvraždit na 200 000 svých odpůrců
jezero Mobutu Sese Seko (asi 1966-1998?) - Albertovo jezero
Mobutu Sese Seko (1930-1998) - důstojník, nejvyšší představitel Konga (Kinshasa) a Zairu v letech 1966-1998

Poslední doplňky: 28. 3. 2000
Připravil: Jiří Martínek