Členění českých zemí na župy podle zákona z roku 1920.
© Vladimír Vošický 1999 - 2000