Redakce  

Editor:

Mgr. Jiří Martínek, nar. 1976; doktorand na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Absolvoval studijní kombinaci dějepis-zeměpis (1994-99), v roce 2000 pak kurz na Freie Universität v Berlíně. Specializuje se na dějiny geografie a historickou geografii. Současně je externím členem Semináře českých novověkých dějin FF UK, spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR (projekt Biografického slovníku českých zemí), encyklopedií DIDEROT a s deníkem Právo.

Redakční rada (založena 2001):
  • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
  • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
  • Mgr. Pavel Chromý (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
  • RNDr. Leoš Jeleček, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
  • PhDr. Bohuslav Litera, CSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)
  • Mgr. Miloš Řezník, PhD. (Ústav světových dějin, Filosofická fakulta UK, Praha)
  • PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)

Veškeré materiály, publikované v tomto internetovém časopise, lze přebírat pouze se svolením autora a s uvedením řádné citace. Za obsah článků odpovídají autoři, kteří k nim mají také veškerá autorská práva. Autorské zprávy se označují jménem či zkratkou. Neoznačené materiály jsou dílem redakce ( © Jiří Martínek 2000-01).

Kontakt na redakci je klaudyan@psomart.cz. Články je možné poslat elektronickou poštou, příp. (po dohodě) dodat redakci na disketě. Přijímáme články buď přímo v hypertextové verzi (HTML, XHTML) nebo v běžném textovém editoru (Microsoft Word, Word Perfect, T 602). Obrázky je možné dodat ve formátech .gif, .jpg; jiné textové editory či formáty obrázků podléhají dohodě s redakcí.

Vydávání Klaudyána je zcela nekomerční záležitostí. Nikdo z autorů za tuto práci není placen, nedáváme žádné honoráře, redakce dělá veškerou práci ve svém volném čase a na své náklady.


Autoři:


Technická podpora a grafické zpracování: Volné Sdružení PsOMArt
Technické zpracování, naprogramování a hosting: Sdružení fyzických osob Include